User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/yo

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

yo.wikipedia.org statistics:

 • All links: 1,338
  • With (yo) translations: 40
   • With translators: 38
 • Views: 130,047 (from July 2015 to June 2023)
 • Words: 31,837


Translators

count users
11 Medtrans yo 01
8 Lucas559
5 Ian Henderson, T Cells
4 Phoebe
2 Robertpeters9, Wakkie1379
1 CFCF

by section

Emergency medicine

 • section links: 292
 • with (yo) translations: 7
# title yo views words translator creator time
1 Cellulitis Cellulitis 2,855 780 T Cells 2016-08-19
2 Diarrhea Ṣiṣunu 6,909 509 Ian Henderson 2015-07-14
3 Abortion Ìṣẹ́yún 8,024 692 Chauahuasachca 2012-12-10
4 Streptococcal pharyngitis Streptococcal pharyngitis 7,680 2329 Phoebe 2014-01-03
5 Croup Kúrùpù 3,353 1812 Phoebe 2014-01-03
6 Anaphylaxis Anafilasisi 9,886 3710 Phoebe 2014-01-03
7 Hepatitis C Jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ C 5,726 3806 Phoebe 2014-01-03

OBGYN-Peds

 • section links: 130
 • with (yo) translations: 1
# title yo views words translator creator time
1 Bacterial vaginosis Bacterial vaginosis 3,003 1105 T Cells 2016-08-23

Brain, mind, endo, and senses

 • section links: 130
 • with (yo) translations: 0

NTD and other ID

 • section links: 60
 • with (yo) translations: 16
# title yo views words translator creator time
1 African trypanosomiasis Àrùn oorun àsùnjù 3,088 578 CFCF 2014-06-09
2 Ascariasis Ascariasis 2,239 484 Wakkie1379 2015-03-03
3 Buruli ulcer Ọgbẹ́-inú buruli 1,761 376 Lucas559 2015-08-11
4 Cysticercosis Cysticercosis 2,036 659 Wakkie1379 2015-03-14
5 Dracunculiasis Sòbìà 2,220 455 Lucas559 2015-09-02
6 Echinococcosis Echinococcosis 2,311 683 Robertpeters9 2015-09-30
7 Hepatitis A Ààrùn ẹ̀dọ̀ A 3,406 475 Ian Henderson 2015-09-19
8 Leprosy Ẹ̀tẹ̀ 5,216 437 Robertpeters9 2015-09-17
9 Leishmaniasis Leishmaniasis 2,745 221 Lucas559 2015-10-19
10 Leptospirosis Leptospirosis 2,905 716 Lucas559 2015-12-23
11 Onchocerciasis Onchocerciasis 2,366 426 Lucas559 2015-11-12
12 Rabies Dìgbòlugi 5,125 512
13 Yellow fever Ìbà pọ́njú-pọ́ntọ̀ 3,898 518 Lucas559 2016-03-22
14 Malnutrition Àìjẹ̀un-dáradára 5,225 698 Ian Henderson 2015-09-19
15 Malaria Akọ ibà 7,843 634 Ian Henderson 2015-09-29
16 Zika fever Ibà Zika 2,404 345 Lucas559 2016-02-12

Engineering

 • section links: 1
 • with (yo) translations: 1
# title yo views words translator creator time
1 Pit latrine Ṣalanga oniho 2,454 553 Ian Henderson 2015-09-19

Anatomy and others

 • section links: 3
 • with (yo) translations: 0

Dentistry

 • section links: 6
 • with (yo) translations: 0

Tumors

 • section links: 45
 • with (yo) translations: 0

Other drugs - procedures

 • section links: 203
 • with (yo) translations: 0

Essential meds

 • section links: 468
 • with (yo) translations: 15
# title yo views words translator creator time
1 Mumps vaccine Àjẹsára ṣegede 1,359 760 Medtrans yo 01 2016-02-10
2 Tetanus vaccine Àjẹsára Àwàlù Eyín 1,506 715 Medtrans yo 01 2016-01-09
3 BCG vaccine Àjẹsára Bacillus Calmette–Guérin 2,352 794 Medtrans yo 01 2016-01-06
4 Hib vaccine Àjẹsára Ọ̀fìnkì oríṣi B tí kòkòrò àrùn Haemophilus ń fà 1,476 623 Medtrans yo 01 2016-02-10
5 Hepatitis A vaccine Àjẹsára ibà jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ A 1,442 547 Medtrans yo 01 2016-03-30
6 Influenza vaccine Àjẹsára ọ̀fìnkì 1,856 752 Medtrans yo 01 2016-02-10
7 Japanese encephalitis vaccine Àjẹsára dídáranjẹ̀ ọpọlọ ti Japaníìsì 1,370 358 Medtrans yo 01 2016-05-09
8 Meningococcal vaccine Àjẹsára Meningococcal 1,738 379 T Cells 2016-05-30
9 Pertussis vaccine Àjẹsára ikọ́ọfe 1,331 669 Medtrans yo 01 2016-02-10
10 Pneumococcal vaccine Pneumococcal vaccine 1,380 189 Lucas559 2016-06-15
11 Rotavirus vaccine Àjẹsára rotavirus 2,661 446 Medtrans yo 01 2016-05-10
12 Rubella vaccine Àjẹsára Rubella 1,719 683 T Cells 2016-05-31
13 Typhoid vaccine Àjẹsára táífọ́ọ̀dù 1,392 412 Medtrans yo 01 2016-05-13
14 Yellow fever vaccine Àjẹsára ibà pọ́njú-pọ́ntọ̀ 1,370 614 Medtrans yo 01 2016-01-15
15 Abacavir Abacavir 2,417 383 T Cells 2018-06-01