User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/cy

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

cy.wikipedia.org statistics:

 • All links: 1,338
  • With (cy) translations: 88
   • With translators: 87
 • Views: 238,258 (from July 2015 to June 2023)
 • Words: 39,059


Translators

count users
34 ElenHaf
15 DafyddTudur
8 Jason.nlw
6 Llywelyn2000
5 AlwynapHuw, Hywel72
3 Eiri wicicaerdydd
2 Camwy.nlw
1 Adda'r Yw, BOT-Twm Crys, Eurg, Gwawr Williams, HHG2018, John Jones, Llusiduonbach, Mdidigol, Stefanik

by section

Emergency medicine

 • section links: 292
 • with (cy) translations: 25
# title cy views words translator creator time
1 Status epilepticus Cyflwr epileptig 1,687 355 AlwynapHuw 2018-02-28
2 Syncope (medicine) Llesmair 2,426 590 AlwynapHuw 2018-02-28
3 Acne Acne 5,049 444 DafyddTudur 2017-12-01
4 Whooping cough Y Pâs 3,161 494 Eurg 2018-03-23
5 Otitis media Llid y glust ganol 4,045 329 BOT-Twm Crys 2010-04-11
6 Rheumatic fever Twymyn Gwynegon 1,553 490 Hywel72 2018-03-23
7 Lyme disease Clefyd Lyme 3,283 470 Eiri wicicaerdydd 2018-03-22
8 Hypothermia Hypothermia 2,984 406 DafyddTudur 2017-12-11
9 Gastritis Llid y stumog 2,646 359 DafyddTudur 2018-03-08
10 Cirrhosis Sirosis 3,682 415 DafyddTudur 2018-03-08
11 Vertigo Fertigo 2,701 386 DafyddTudur 2018-03-08
12 Urinary tract infection Heintiad y llwybr wrinol 2,373 466 Eiri wicicaerdydd 2018-03-22
13 Gastroenteritis Gastroenteritis 4,088 335 Llusiduonbach 2016-06-23
14 Chronic obstructive pulmonary disease Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint 6,473 312 Adda'r Yw 2015-07-29
15 Hives Y ddanadfrech 4,386 338 DafyddTudur 2017-11-29
16 Kidney stone disease Clefyd cerrig yn yr arennau 2,683 442 ElenHaf 2018-02-12
17 Tonsillitis Tonsilitis 2,818 315 ElenHaf 2018-03-09
18 Pleurisy Pliwrisi 2,810 213 Hywel72 2018-03-23
19 Heat stroke Trawiad gwres 2,030 240 ElenHaf 2018-02-07
20 Dislocated shoulder Afleoliad ysgwydd 1,207 218 Hywel72 2018-03-23
21 Jones fracture Torasgwrn Jones 1,281 196 ElenHaf 2018-02-06
22 Frostbite Ewinrhew 3,588 277 DafyddTudur 2017-12-10
23 Alpha-1 antitrypsin deficiency Diffygiant Antitrypsin Alffa-1 1,319 308 ElenHaf 2018-01-30
24 Kidney failure Methiant yr arennau 3,580 307 ElenHaf 2018-03-23
25 Peritonitis Peritonitis 1,912 346 AlwynapHuw 2019-09-18

OBGYN-Peds

 • section links: 130
 • with (cy) translations: 8
# title cy views words translator creator time
1 Pre-eclampsia Cyn-eclampsia 2,299 590 HHG2018 2018-03-23
2 Menopause Menopos 465 1280 Stefanik 2022-10-21
3 Morning sickness Salwch bore 1,729 295 ElenHaf 2018-02-09
4 Scoliosis Cefnwyrni 2,511 271 Jason.nlw 2018-03-08
5 Edwards syndrome Syndrom Edwards 1,803 299 AlwynapHuw 2018-02-15
6 Baby colic Colig babi 1,896 288 DafyddTudur 2017-12-01
7 Williams syndrome Syndrom Williams 1,607 285 Gwawr Williams 2018-03-24
8 Rett syndrome Syndrom Rett 1,622 285 Hywel72 2018-03-23

Brain, mind, endo, and senses

 • section links: 130
 • with (cy) translations: 17
# title cy views words translator creator time
1 Cataract Pilen 3,674 405 DafyddTudur 2017-12-04
2 Attention deficit hyperactivity disorder Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd 5,254 517 DafyddTudur 2018-10-14
3 Addison's disease Afiechyd Addison 2,374 411 ElenHaf 2018-01-26
4 Coeliac disease Clwy'r ceudod 3,387 589 DafyddTudur 2017-11-26
5 Glaucoma Glawcoma 3,319 357 DafyddTudur 2018-01-26
6 Phobia Ffobia 3,764 370 ElenHaf 2018-03-09
7 Amblyopia Amblyopia 2,174 345 ElenHaf 2018-01-30
8 Bell's palsy Parlys Bell 1,887 368 ElenHaf 2018-01-31
9 Vitiligo Fitiligo 2,464 509 DafyddTudur 2018-07-08
10 Anxiety disorder Anhwylder gorbryder 1,321 1599 Llywelyn2000 2022-02-27
11 Acromegaly Acromegaledd 2,520 351 ElenHaf 2018-01-25
12 Panic disorder Anhwylder panig 672 280 Jason.nlw 2022-02-22
13 Panic attack Pwl o banig 2,343 204 ElenHaf 2018-03-08
14 Alcohol withdrawal syndrome Syndrom gostwng lefelau alcohol 1,188 291 ElenHaf 2018-01-30
15 Autism Sbectrwm awtistiaeth 1,115 2026 Llywelyn2000 2022-03-04
16 Akathisia Acathisia 1,512 269 ElenHaf 2018-01-29
17 Chronic kidney disease Clefyd cronig yr arennau 2,735 273 ElenHaf 2018-01-31

NTD and other ID

 • section links: 60
 • with (cy) translations: 9
# title cy views words translator creator time
1 Hepatitis A Hepatitis A 3,296 481 DafyddTudur 2018-03-08
2 Botulism Botulism 2,115 376 Mdidigol 2018-03-08
3 Ebola Clefyd firaol ebola 4,626 602 ElenHaf 2018-02-05
4 Malnutrition Diffyg maeth 4,831 607 Llywelyn2000 2016-08-12
5 Hepatitis B Hepatitis B 2,996 634 ElenHaf 2018-02-27
6 Scabies Y clefyd crafu 238 584 Eiri wicicaerdydd 2018-02-22
7 Dengue fever Gwibgymalwst 5,324 332 Llywelyn2000 2016-02-24
8 Anthrax Anthracs 2,931 432 Camwy.nlw 2018-03-08
9 African tick bite fever Twymyn Pigiad Torogen Affricanaidd 863 290 ElenHaf 2018-01-26

Engineering

 • section links: 1
 • with (cy) translations: 0

Anatomy and others

 • section links: 3
 • with (cy) translations: 0

Dentistry

 • section links: 6
 • with (cy) translations: 0

Tumors

 • section links: 45
 • with (cy) translations: 13
# title cy views words translator creator time
1 Brain tumor Tiwmor yr ymennydd 2,375 454 ElenHaf 2018-03-08
2 Leukemia Liwcemia 7,668 765 Llywelyn2000 2008-11-08
3 Cervical cancer Canser serfigol 3,528 346 ElenHaf 2018-02-08
4 Colorectal cancer Canser colorectaidd 4,112 491 ElenHaf 2018-02-01
5 Breast cancer Canser y fron 5,775 3634 Jason.nlw 2017-12-07
6 Prostate cancer Canser y brostad 4,376 510 ElenHaf 2018-02-01
7 Ovarian cancer Canser ofaraidd 2,302 348 ElenHaf 2018-02-02
8 Endometrial cancer Canser endometriaidd 3,129 343 ElenHaf 2018-02-05
9 Melanoma Melanoma 3,169 438 ElenHaf 2018-02-05
10 Lung cancer Canser yr ysgyfaint 4,538 385 ElenHaf 2018-02-01
11 Non-Hodgkin lymphoma Lymffoma ddi-Hodgkin 1,990 325 ElenHaf 2018-02-05
12 Bladder cancer Canser y bledren 2,177 243 ElenHaf 2018-02-01
13 Acute myeloid leukemia Liwcemia myeloid aciwt 1,658 357 ElenHaf 2018-01-26

Other drugs - procedures

 • section links: 203
 • with (cy) translations: 1
# title cy views words translator creator time
1 Melatonin Melatonin 2,573 249 DafyddTudur 2019-01-03

Essential meds

 • section links: 468
 • with (cy) translations: 15
# title cy views words translator creator time
1 Cholera vaccine Brechlyn colera 1,445 302 Hywel72 2018-03-23
2 Amoxicillin Amoxicillin 2,276 218 Camwy.nlw 2018-03-08
3 Atropine Atropin 3,329 134 John Jones 2016-08-22
4 Epinephrine Adrenalin 2,875 192 Llywelyn2000 2017-10-31
5 Midazolam Midasolam 2,764 362 Jason.nlw 2018-03-08
6 Lorazepam Lorasepam 1,983 375 Jason.nlw 2018-03-08
7 Abacavir Abacafir 1,482 331 Jason.nlw 2018-03-08
8 Amikacin Amicacin 2,083 288 Jason.nlw 2018-03-08
9 Abacavir/lamivudine Abacavir/lamivudine 958 221 ElenHaf 2018-01-24
10 Allopurinol Alopwrinol 1,524 255 ElenHaf 2018-01-30
11 Acetazolamide Acetasolamid 1,751 331 Jason.nlw 2018-03-08
12 Vitamin C Fitamin C 6,128 134 Llywelyn2000 2008-10-19
13 Alcohols (medicine) Alcohol (meddyginiaeth) 992 280 ElenHaf 2018-01-29
14 Insulin (medication) Inswlin (meddyginiaeth) 1,187 294 ElenHaf 2018-02-07
15 Natamycin Natamycin 1,491 308 AlwynapHuw 2018-01-26